Want to know more about this exhibitor?

Vil du gerne vide mere om udstilleren?

Find os på stand: A127

overskrift

Esbjerg Havn er Danmarks fjerdestørste fiskerihavn med aktiviteter primært inden for produktion af fiskeolie og fiskemel baseret på modtagelse af fiskeolie og landinger af rejer, muslinger og krabber.

Gennem adskillige år har Esbjerg Havn været hjemsted for en omfattende industri inden for produktion og behandling af fisk og skaldyr, og flere end 200 personer er beskæftiget i en række virksomheder i området omkring Esbjerg Havn. Den samlede, årlige omsætning i industrien som helhed i Esbjerg anslås at ligge på ca. 3,0 mia. kr.

Aktiviteterne omfatter handling af fiskeolie og fiskemel, produktion af fødevareprodukter på basis af laks fra danske og udenlandske fiskefarme, produktion af fødevareprodukter på basis af skaldyr samt håndtering, behandling og eksport af fiske- og skaldyrsprodukter.

Derudover er der i Esbjerg en omfattende følgeindustri inden for servicesektoren omkring fiskeri, herunder vodbinderi, værftsaktivitet, aptering samt isværk og skibsrecycling.

Og endelig foregår der flere innovationsprojekter med afsæt i de kompetencer, som er opbygget på Esbjerg Havn igennem tiden, herunder blandt andet et internationalt projekt vedrørende udvikling af landbaseret, cirkulært bæredygtigt fiskeopdræt med fuld cirkulation af vand, emissionskontrol, dyrkning af tang, recirkulation af affald og opdræt af fiskeyngel, som alene er baseret på tilførsel af lys (fotosyntese).

Med Esbjerg Havns position som en global energimetropol og et stærkt fokus på bæredygtighed, påtager vi os et afgørende ansvar som forbillede inden for grøn energiomstilling og reduktion af drivhusgasemissioner inden for havneindustrien, både nationalt og internationalt.

Esbjerg Havn spiller en central rolle i fremme af bæredygtighed inden for den maritime sektor.

Vi er med hastige skridt på vej i den rigtige retning. Det ses ved at vi har integreret el i vores vognpark, landstrøm til skibe, og vores nyligt indviede bæredygtige fiskerihavn er et konkret eksempel på vores dedikation til miljøbeskyttelse, klimaforandringer, arbejdssikkerhed og trivsel.

Vores målrettede arbejde med den bæredygtige fiskerihavn har ført til flere forbedringer, herunder flydebroer for øget sikkerhed og bedre arbejdsmiljø for fiskerne, effektiv affaldshåndtering, installationen af en Seabin i havnebassinet og tilgængelige landstrømstilslutninger på havnen, som allerede på nuværende tidspunkt har reduceret CO2 udslippet på havnen med 25 %. Derudover har vi gennemført en komplet energirenovering af ‘Fiskernes Hus’, som gavner både miljøet og klimaet.

Esbjerg Havn demonstrerer tydeligt, at en konsekvent bæredygtighedsstrategi kan blive en realitet gennem fælles indsats. Vi håber inderligt, at vores indsats kan inspirere havne verden over til at starte eller fremskynde deres egne rejser mod større bæredygtighed.

Få nyt om messen!

Vil du have nyheder om DanFish International direkte i din indbakke? Så skriv dig op til nyhedsbrevet her!
[et_pb_dp_dmb_module_1861 _builder_version="4.22.2" _module_preset="default" hover_enabled="0" global_colors_info="{}" module_id="standkort" sticky_enabled="0"][/et_pb_dp_dmb_module_1861]