Kære udstiller, Vi er rigtig glade for, at DanFish International kan gennemføres som en fysisk messe efter den lange Covid-19 periode. Vi har bl.a. brugt tiden under nedlukningen til at forbedre og nytænke DanFish hjemmesiden for både udstillere og besøgende - dette...